Tag Archives: อุปกรณ์การเกษตร

เครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพาสำหรับวัดความหวานของผลไม้

เมื่อกล่าวถึงเครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพา หลายคนอาจจะคิดไปถึงเครื่องวัดเบาหวานกันไปเลย แต่ในบทความนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการวัดระดับความหวานของผลไม้ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกกันว่า เครื่องวัดระดับน้ำตาลหรือความหวานหรือจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าเครื่องวัดค่าบริกซ์ก็ได้ ภาษษอังกฤษเรียกว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำที่เกษตรกรนิยม

เครื่องสูบน้ำที่มีขายในท้องตลาดอาจจะมีมากมายหลายชนิดแต่ที่มักจะถูกนำมาใช้ทางการเกษตรกันมากคงจะหนีไม่พ้นปั๊มหอยโข่ง รวมถึงท่อพญานาคและระหัดไม้ที่เกษตรกรเรานำมาใช้กันมาก เพราะสามารถสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งคลอง คู …

[อ่านเพิ่มเติม]

มุ้งปลูกผัก กับการปลูกผักกางมุ้ง

มุ้งปลูกผัก ที่เราอาจจะเรียกชื่อกันหลากหลายตามหน้างานที่เรานำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นมุ้งขาว มุ้งกันแมลง มุ้งโรงเรือน …

[อ่านเพิ่มเติม]

ตัวควบคุมอุณหภูมิ เครื่องมือรับมือกับสภาพอากาศ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Temperature controller เป็นเครื่องมือตัวเอกที่เกษตรกรรุ่นใหม่ …

[อ่านเพิ่มเติม]

พลาสติกปูบ่อ ใช้ในการปูรองพื้นบ่อน้ำ

พลาสติกถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเพื่อการเกษตรในหลายด้าน ทั้งใช้เพื่อปูบ่อ ใช้เพื่อคลุมดิน ใช้เพื่อล้อมเล้าหรือคอกปศุสัตว์ เป็นต้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

รู้จักกับสปริงเกอร์แบบต่าง ๆ

สปริงเกอร์ที่เราใช้กันนั้นมีรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามระบบการให้น้ำที่เราได้ออกแบบไว้ วิธีการให้น้ำด้วยสปริงเกอร์ จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำผ่านท่อเข้าไปที่แปลงผลผลิต …

[อ่านเพิ่มเติม]

ตาข่ายกันแมลง ป้องกันแมลงศัตรูพืช

ตาข่ายกันแมลง คือวัสดุที่เรานำมาป้องกันแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามารบกวนผลิตผลในแปลงปลูกโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพราะปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับพืชผักปลอดสารพิษ มีความใส่ใจและเลือกซื้อพืชผักที่มีขั้นตอนการผลิตที่งดสารเคมี เกษตรกรจำนวนหนึ่งจึงหันมาใช้มุ้งหรือวัสดุตาข่ายกันแมลงกันมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องจักรกลชลศาสตร์ที่สำคัญต่อการเกษตร

เครื่องปั๊มน้ำ หรือ เครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องจักรกลชลศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเครื่องจักรชนิดนี้จะเปลี่ยนพลังงานกลให้ยกน้ำให้สูงขึ้นและดึงน้ำในท่อให้ไหลได้เร็วขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องสับหญ้า

เครื่องสับหญ้า คือ เครื่องมือหรือคือจักรกลที่ใช้ในการสับหญ้า รวมทั้งวัสดุเหลือทางการเกษตรต่างๆ เพื่อให้มีขนาดเล็กลง …

[อ่านเพิ่มเติม]