Tag Archives: อุปกรณ์ปลูกพืช

เครื่องขุดดิน ช่วยทุ่นแรงให้เกษตรกร

เครื่องขุดดิน คือเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้เพื่อนๆ เกษตรกรทำงานง่ายขึ้น ใช้เวลาในการขุดดินน้อยลงกว่าการขุดด้วยการใช้จอบเสียมและแรงงานคน ทำให้ลดการเมื่อยล้าของร่างกายและประหยัดต้นทุนการจ้างแรงงานได้ด้วย

[อ่านเพิ่มเติม]

แกลบดำ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

แกลบดำเป็นผลผลิตจากแกลบ โดยแกลบนั้นเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหลือจากขั้นตอนการสีข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสาร เป็นเศษของข้าวเปลือกที่เราเรียกกันว่าแกลบดิบที่เป็นวัสดุที่มีความพรุนดีแต่กลับไม่สามารถดูดซับน้ำได้ดี ทำให้ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร จึงได้มีการนำแกลบดิบมาเผาโดยใช้ความร้อนต่ำกว่า

[อ่านเพิ่มเติม]

ถุงดำ ถุงเพาะชำคู่ฟาร์ม

หากพูดกันเรื่อง ถุงดำ คนทั่วไปจะนึกถึง ถุงดำใส่ขยะ ที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านทั่วไป 

[อ่านเพิ่มเติม]

ขุยมะพร้าว คืออะไร เราทำใช้เองได้หรือไม่

เชื่อว่าอาจจะยังมีความสับสนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุอย่างขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับรวมไปถึงวัสดุปลูกที่มีชื่อว่า โคโค่พีท ว่าทั้ง 3 …

[อ่านเพิ่มเติม]

พีทมอส คืออะไร?

เพื่อนๆ เกษตรกร ที่เพาะพันธุ์ผลผลิตของตัวเองด้วยการเพาะเมล็ด หรือ เพาะต้นกล้า

[อ่านเพิ่มเติม]