Tag Archives: ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ของที่ต้องมีสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์

ฮอร์โมนไข่ นับเป็นหนึ่งในของที่ต้องมีสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์  เพราะเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมไม่ต้องหมักให้ซับซ้อนกินเวลา กินพื้นที่ แต่ให้ธาตุอาหารสมบูรณ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]