Tag Archives: เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer

การเสวนาเรื่องราวของทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ สวก. ร่มมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]