Tag Archives: เครื่องจักรทางการเกษตร

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ใช้บดอัดอาหารให้แก่สัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในฟาร์มกันอย่างกว้างขวาง เพราะเราต่างรู้ดีว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปั๊มชัก เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก

ปั๊มน้ำในบ้านเรามีหลายประเภทให้เลือกทั้งปั๊มชัก ปั๊มหอยโข่ง ที่แต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมกับหน้างานและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่หน้าที่หลักๆ คือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

รถดำนา จะซื้อทั้งทีต้องพิจารณาให้ครบ

รถดำนา เครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องจักรชนิดนี้ช่วยลดการใช้แรงงานคนในการทำนาได้อย่างดี และเมื่อมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้รถดำนามีฟังก์ชั่นการใช้งานได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องอัดถ่าน เครื่องอัดเชื้อลดแรงงานคน

การทำถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มหากใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการผลิต จะทำให้การผลิตถ่านมีต้นทุนเรื่องเวลาและแรงงานลดน้อยลง และยังได้ถ่านที่มีคุณภาพ เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งในแปลงเกษตรที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนและสามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและนำไปขายสร้างรายได้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นถ่านจากไม้มะขาม …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องสับหญ้า

เครื่องสับหญ้า คือ เครื่องมือหรือคือจักรกลที่ใช้ในการสับหญ้า รวมทั้งวัสดุเหลือทางการเกษตรต่างๆ เพื่อให้มีขนาดเล็กลง …

[อ่านเพิ่มเติม]

รถตัดอ้อย ช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น

รถตัดอ้อย คือเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย ขณะที่พื้นที่การปลูกอ้อยส่วนใหญ่นั้นกว้างใหญ่ไพศาล

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องอัดฟาง อัดฟางก้อนได้ง่าย ๆ

เครื่องอัดฟาง หนึ่งในเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เข้ามาทำให้การบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งจากการทำนาทำไร่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ง่ายขึ้น เพราะที่ผ่านมานั้นเมื่อเรามีการเกี่ยวนวดข้าวเสร็จ จะมีตอข้าวซังข้าวเหลือทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในท้องนา

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องหยอดข้าว ของมันต้องมี

เครื่องหยอดข้าว นับว่าเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดน้อยลง ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้เพื่อการปลูกข้าวนั้นมีหลายชนิด เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

รถเกี่ยวข้าว เครื่องจักรสำหรับชาวนา

รถเกี่ยวข้าวคือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งแต่ก่อนเราจะใช้วิธีการเกี่ยวข้าวด้วยมือ โดยการลงแขกช่วยกัน …

[อ่านเพิ่มเติม]