Tag Archives: เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า สารพัดตัวเลือก

เพราะบ้านเรามีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและอุดมไปด้วยธาตุอาหารทำให้วัชพืชเติบโตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะแย่งอาหารพืชหลักกิน ทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร การจะถอนหรือดายแบบวิถีดั้งเดิมนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับยุคใหม่ที่เราต้องเร่งรีบ และต้องจัดการหลายอย่างในฟาร์มของเรา …

[อ่านเพิ่มเติม]