Tag Archives: เครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เลือกอย่างไรดีหนอ

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ หากย้อนเวลากลับไปสักประมาณสิบกว่าปีก่อน  เราไปพูดคุยสอบถามกับเพื่อนเกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]