Tag Archives: เครื่องสูบน้ำ

ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำที่เกษตรกรนิยม

เครื่องสูบน้ำที่มีขายในท้องตลาดอาจจะมีมากมายหลายชนิดแต่ที่มักจะถูกนำมาใช้ทางการเกษตรกันมากคงจะหนีไม่พ้นปั๊มหอยโข่ง รวมถึงท่อพญานาคและระหัดไม้ที่เกษตรกรเรานำมาใช้กันมาก เพราะสามารถสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งคลอง คู …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปั๊มชัก เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก

ปั๊มน้ำในบ้านเรามีหลายประเภทให้เลือกทั้งปั๊มชัก ปั๊มหอยโข่ง ที่แต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมกับหน้างานและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่หน้าที่หลักๆ คือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปั๊มซับเมอร์ส เครื่องสูบน้ำแบบใช้มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ

ปั๊มซับเมอร์ส คือ ชื่อที่เรามักได้ยินคนใช้เรียก ปั๊มน้ำบาดาล หรือเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม …

[อ่านเพิ่มเติม]