Tag Archives: เครื่องหยอดข้าว

เครื่องหยอดข้าว ของมันต้องมี

เครื่องหยอดข้าว นับว่าเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดน้อยลง ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้เพื่อการปลูกข้าวนั้นมีหลายชนิด เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]