Tag Archives: เครื่องอัดฟาง

เครื่องอัดฟาง อัดฟางก้อนได้ง่าย ๆ

เครื่องอัดฟาง หนึ่งในเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เข้ามาทำให้การบริหารจัดการเศษเหลือทิ้งจากการทำนาทำไร่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ง่ายขึ้น เพราะที่ผ่านมานั้นเมื่อเรามีการเกี่ยวนวดข้าวเสร็จ จะมีตอข้าวซังข้าวเหลือทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในท้องนา

[อ่านเพิ่มเติม]