Tag Archives: เชื้อรา

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ตรวจตราให้ถี่ กำจัดทันทีเมื่อพบเห็น

โรคพืชหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชไม่ว่าจะจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือไส้เดือนฝอยและสิ่งใดๆ ก็ตาม จนทำให้ต้นพืชและพืชผลได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ดีของต้นพืชหรือการด้อยคุณภาพของผลผลิต …

[อ่านเพิ่มเติม]

เชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือ เชื้อราขาว

เชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือ เชื้อราขาว Beauveria bassiana …

[อ่านเพิ่มเติม]

เชื้อราเมธาไรเซียม หรือราเขียว

เชื้อราเมธาไรเซียม หรือที่เรามักเรียกกันง่ายๆ ว่าราเขียวนั้น คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่แทบจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือที่เรียกกันว่าจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน …

[อ่านเพิ่มเติม]