Tag Archives: เถาเอ็นอ่อน

เถาเอ็นอ่อน สมุนไพรคู่ใจผู้สูงวัย

เถาเอ็นอ่อน สมุนไพรตอบโจทย์ผู้สูงวัยที่เรามาชวนคุยวันนี้เพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งสิ่งที่จะเป็นปัญหาอยู่คู่กับผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]