Tag Archives: เบญจมาศ

เบญจมาศ ไม้ดอกเศรษฐกิจ

เบญจมาศ เป็นดอกไม้ที่ถือว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของโลก ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจนติดอยู่ 1ใน 5

[อ่านเพิ่มเติม]