Tag Archives: เป็ด

เป็ดบาบารี่ โตเร็ว น้ำหนักดี

เป็ดบาบารี่ เป็นหนึ่งในพันธุ์เป็ดเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในตลาดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพของเป็ดพันธุ์เนื้อชนิดนี้ ปัจจุบันได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในการนำมาเลี้ยงทั้งเพื่อเก็บไข่เป็ดไว้บริโภค นำมูลเป็ดมาใช้เป็นอาหารปลา และยังสามารถเลี้ยงเพื่อนำเนื้อไปจำหน่ายอีกด้วย…

[อ่านเพิ่มเติม]

เป็ดเทศ เลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เป็ดเทศ  เป็นเป็ดพันธุ์เนื้อพื้นเมือง ที่สามารถเลี้ยงไว้ขายเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือขายเนื้อเป็ดเพื่อใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ได้ โดยปัจจุบันตลาดยังอ้าแขนรับผลผลิตอยู่มาก และยังเป็นการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ลงทุนไม่สูงนักอีกด้วย

[อ่านเพิ่มเติม]

เป็ดไข่ เลี้ยงง่ายกว่าที่คิด

เป็ดไข่ ถูกนำมาเลี้ยงเพื่อให้ผลผลิตแก่เกษตรกรไทยเรามานานแล้ว เพราะเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ยิ่งเป็นช่วงหลังฤดูเกี่ยวข้าว เป็ดจะเดินไปหาข้าวที่หล่นบนทุ่งนากินได้เอง

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อให้ได้ไข่เป็ด

อย่างที่รู้กันครับว่าไข่เป็ดมีโปรตีนสูง และด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าไข่ไก่ เลยยิ่งให้สารอาหารต่างๆ สูงกว่า และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ …

[อ่านเพิ่มเติม]