Tag Archives: เพลี้ยจักจั่น

เพลี้ยจักจั่น แมลงร้ายช่วงฝนแล้ง

เพลี้ยจักจั่น เป็นหนึ่งในแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายพืชผลของเราโดยตรงและยังเป็นพาหะนำโรคและเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ มาสู่ต้นพืช พบการระบาดในเขตเกษตรกรรมภายในทวีปเอเชียมาช้านาน

[อ่านเพิ่มเติม]