Tag Archives: เพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

หลายคนให้ความสนใจกับการเพาะเมล็ดผักหวานป่า เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมและให้ผลดีมากในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ แต่ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการนี้จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนด้วยว่า ต้นผักหวานนั้นจะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่มาก มีจำนวนต้นที่สามารถให้เมล็ดได้ไม่มากนัก …

[อ่านเพิ่มเติม]