Tag Archives: เพาะเลี้ยงเนื้อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือวิธีขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆ เกษตรกรคงเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้าง แต่ส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยสนใจกันมากนัก เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว

[อ่านเพิ่มเติม]