Tag Archives: เหรียง

เหรียง พืชผักในพื้นที่ภาคใต้

ต้นเหรียง เป็นพืชผักในพื้นที่ภาคใต้ โดยเป็นพืชที่เติบโตในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศร้อน โดยเฉพาะในบริเวณป่าดงดิบ เป็นผักพื้นบ้านที่นิยมนำมาทานเป็นเครื่องเคียงกับแกงเผ็ด …

[อ่านเพิ่มเติม]