Tag Archives: เห็ดตับเต่า

เห็ดตับเต่า เพาะง่าย กินได้ ขายได้ราคา

เห็ดตับเต่านั้น เป็นมีที่รู้จักกันดีแทบทุกภาค โดยในภาคกลางนั้นมีชื่อว่าเห็ดตับเต่า ส่วนภาคเหนือนั้นจะเรียกว่าเห็นห้า และภาคอีสานจะเรียกว่าเห็ดผึ้งหรือเห็ดเผิ่ง

[อ่านเพิ่มเติม]