Tag Archives: เห็ดเยื่อไผ่

เห็ดเยื่อไผ่ หรือเห็ดร่างแห

เห็ดเยื่อไผ่ มีชื่อเรียกอีกอย่างตามรูปพรรณสัณฐานว่าเห็ดร่างแห เพราะมีหมวกเห็ดที่เป็นตาข่ายบางๆ คล้ายกับแห พบได้ในป่าร้อนชื้นในหลายประเทศทั่วโลก

[อ่านเพิ่มเติม]