Tag Archives: เห็ดแครง

เห็ดแครง ตลาดกว้าง สรรพคุณมาก

เห็ดแครง เห็ดพื้นบ้าน ที่ถูกนำมาประกอบเป็นอาหารในหลายประเทศแถบเอเชีย สำหรับในบ้านเรานั้นจะพบว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคใต้ นำมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้เพื่อปรุงเมนู

[อ่านเพิ่มเติม]