Tag Archives: แก้วกาญจนา

แก้วกาญจนา ไม้ประดับใบสวย

แก้วกาญจนาหรือต้นอโกลมีนา เป็นไม้ประดับที่มีใบหลากหลายสีสัน และใบหลากหลายรูปทรง กลายเป็นเสน่ห์ของต้นพืชที่ทำให้นักสะสมไม้ใบต่างเสาะแสวงมาครอบครอง ทั้งนำมาใช้เป็นไม้กระถางประดับบ้านเรือน

[อ่านเพิ่มเติม]