Tag Archives: แตงล้าน

แตงล้าน เน้นเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ

แตงล้าน หรือ แตงร้าน ที่มักจะมีการเรียกชื่อสลับกันไปมา คงคล้ายกับราดหน้าและลาดหน้า …

[อ่านเพิ่มเติม]