Tag Archives: แปรรูป

แปรรูปลําไย เพิ่มมูลค่า เก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น

การแปรรูปลำไย เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดตกต่ำ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลำไยตกเกรดที่ไม่สามารถขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมหรือขายให้แก่ลูกค้าได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar)

ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar) เป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรในกลุ่มวัสดุที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกของผลไม้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ของโลก เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดแล้ว จะเหลือใบสับปะรดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากไร่สับปะรดจำนวนมาก  ทั้งนี้ในใบสับปะรดใบสดจะมีเส้นใยเซลลูโลสซึ่งสามารถนำแปรรูปเป็นสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ได้หลายประเภท โดยจะต้องนำใบสับปะรดสดมาผ่านกระบวนการขูดเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นใยส่งต่อไปยังโรงงานผลิตเส้นใยเพื่อนำไปใช้ในสิ่งทอต่อไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ถูกนำมาใช้ในการถนอมอาหารทั้งในด้านการเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการอบแห้งหรือการกำจัดความชื้นในตัววัตถุดิบ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ประโยชน์ของกากน้ำตาลจากอ้อย

กากน้ำตาล เป็นของเหลือหรือผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ซึ่งนับว่าเป็นของเหลวขั้นสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ผ่านการตกตะกอนมาแล้วหลายรอบจนไม่สามารถนำมาผลิตน้ำตาลได้เพราะความบริสุทธิ์ของผลึกน้ำตาลเหลือน้อยเต็มทีและแทบไม่เหลือความหวานแล้ว ขั้นตอนการแยกของเหลวออกมาจากผลึกน้ำตาลนั้นทำได้ด้วยการใช้หม้อปั่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การแปรรูปมะขามแช่อิ่ม

การแปรรูปมะขามแช่อิ่ม คือการถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่ไม่ทำให้ผลไม้เสื่อมหรือเน่าเสีย นอกจากถนอมไว้ใช้รับประทานกันในครัวเรือนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของเพื่อนๆ เกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]

ผลของน้ำมันรำข้าวที่มีระดับแกมมาโอรีซานอลสูงต่อไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

โรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดกับหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาจากการอักเสบเรื้อรังบริเวณผนังหลอดเลือดแดง ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นโดยไขมันแอลดีแอลคลอเลสเตอรอลโดยที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดไขมันออกจากหลอดเลือดได้ดีพอ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร

สับปะรด นับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ไทยเรามีการส่งออกจำนวนมากจนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก กว่าร้อยละ 80 ของปริมาณผลผลิตเป็นสับปะรดอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำไปแปรรูปเป็นสับปะรดบรรจุกระป๋อง …

[อ่านเพิ่มเติม]