Tag Archives: แมลงวันทอง

แมลงวันทอง ศัตรูพืชตัวร้าย

แมลงวันทองเป็นแมลงที่ชอบอาศัยอยู่ตามสวนตามไร่หรือในบริเวณที่มีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่  เพื่อที่จะเจาะกินเนื้อของผักผลไม้เป็นอาหาร ทำให้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ถึงขั้นที่ทางฝั่งสหภาพยุโรปสั่งห้ามไม่รับผักผลไม้นำเข้าจากไทย เพราะมีการตรวจพบศัตรูพืชตัวร้ายอย่างแมลงวันทอง …

[อ่านเพิ่มเติม]