Tag Archives: แมลงศัตรูพืช

การพัฒนาระบบเตือนภัยการเข้าทำลายของผีเสื้อหนอนกระทู้ผักโดยใช้เทคนิคการตรวจจับด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์

แมลงศัตรูพืชยังคงเป็นปัญหาหลักในการเพาะปลูกทั่วโลก ศัตรูพืชเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพืชผล ทำให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้และอาจส่งผลกระทบจนถึงระดับเศรษฐกิจ ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและพืชผลแต่ละชนิด …

[อ่านเพิ่มเติม]

ด้วงเต่าแตง แมลงร้ายที่ต้องระวัง

ด้วงเต่าแตง แมลงศัตรูตัวร้ายที่พี่น้องชาวสวนแตงต่างส่ายหัว เพราะเป็นแมลงที่ก่อกวนต้นแตงจนเกิดผลกระทบต่อผลผลิตผลผลิต ด้วงเต่าจัดอยู่ในกลุ่มแมลงปีกแข็งที่โดยทั่วไปภาอังกฤษจะเรียกว่า Lady …

[อ่านเพิ่มเติม]

มวนแดงฝ้าย ตัวจิ๋ว พิษสงร้าย

มวนแดงฝ้าย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Red Cotton Bug …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีกำจัดแมลงหวี่

การกำจัดแมลงหวี่นั้น มีด้วยกันหลายวิธี แต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องการกำจัด เราต้องทำความเข้าใจเรื่องของแมลงหวี่กันก่อนว่า แมลงหวี่นั้นเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตเพียง

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงหวี่ขาว ศัตรูตัวฉกาจ

แมลงหวี่ขาว คือแมลงศัตรูพืชที่มักเข้าทำลายผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่างพริก มะเขือเทศ

[อ่านเพิ่มเติม]

ตั๊กแตน พลิกศัตรูพืชเป็นอาหารเลี้ยงโลก

ตั๊กแตน ศัตรูพืชจอมกระโดดที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ  เข้าทำลายและระบาดในพืชไร่ทั้งหน้าแล้งและหน้าหนาว ตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงวันทอง ศัตรูพืชตัวร้าย

แมลงวันทองเป็นแมลงที่ชอบอาศัยอยู่ตามสวนตามไร่หรือในบริเวณที่มีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่  เพื่อที่จะเจาะกินเนื้อของผักผลไม้เป็นอาหาร ทำให้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ถึงขั้นที่ทางฝั่งสหภาพยุโรปสั่งห้ามไม่รับผักผลไม้นำเข้าจากไทย เพราะมีการตรวจพบศัตรูพืชตัวร้ายอย่างแมลงวันทอง …

[อ่านเพิ่มเติม]

แมงแคง เป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งศัตรูพืช

แมงแคง เป็นแมลงที่ได้รับความนิยมรับประทานในภาคอีสาน นิยมทานทั้งดิบและนำไปปรุงเป็นอาหารสุก การทานดิบนั้น จะต้องนำปีกออกแล้วบีบท้องแมงแคงเพื่อไล่ฉี่ที่มีกลิ่นแรงและกัดลิ้นออกจากท้อง …

[อ่านเพิ่มเติม]