Tag Archives: โรคราสนิม

โรคราสนิมในพืช

เมื่อพูดถึงโรคพืชแล้ว ราสนิม เป็นโรคพืชอีกโรคหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพืชพันธุ์รวมทั้งยังทำให้ผลผลิตน้อยลง สร้างความเสียหายให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่พบเจอโรคพืชราสนิมในต้นพืช

[อ่านเพิ่มเติม]