Tag Archives: โรคแอนแทรคโนส

โรคแอนแทรคโนส

แอนแทรคโนส เป็นโรคพืชที่เพื่อนๆ เกษตรกรควรเฝ้าระวัง เพราะถือเป็นเรื่องของศัตรูพืชที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้แก่พืชผลของเราไม่ต่างจากพวกแมลงที่เป็นต้นเหตุทำให้พืชเหี่ยวเฉาและมีผลผลิตลดลง โรคพืชชนิดนี้เป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดจากพืชสู่พืชได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

[อ่านเพิ่มเติม]