Tag Archives: ใบมะพร้าว

ใบมะพร้าว ทำเล่น ๆ เห็นรายได้

ใบมะพร้าว  ไม่ได้มีความสำคัญแค่เป็นส่วนหนึ่งของต้นมะพร้าวเท่านั้น แต่กลับมีคุณประโยชน์มากมาย ที่คนไทยเรานำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานจักสานและหีบห่อ

[อ่านเพิ่มเติม]