Tag Archives: ไผ่

ไผ่รวก พืชทนแล้ง

ไผ่รวก เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบและภูเขาที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มักจะพบการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ที่มีสภาพภูมิอากาศร้อน เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ในประเทศไทยเรานี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่กิมซุง

ไผ่กิมซุง ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocalamus asper เป็นไผ่ที่เรานิยมปลูกไว้เพื่อเก็บเกี่ยวหน่อมาปรุงเป็นอาหาร …

[อ่านเพิ่มเติม]

การแปรรูปไผ่ สู่สินค้าราคาดี

การแปรรูปไผ่ คือการนำไม้จากต้นไผ่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการสร้างอรรถประโยชน์ที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตของผู้บริโภค เพราะไม้ไผ่เป็นไม้ที่ปลูกง่ายใช้เวลาในการเจริญเติบโตไม่มาก สามารถนำไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานและยังนำมาประกอบอาหารได้ นอกจากนั้นต้นไผ่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศและอนุรักษ์น้ำและดินได้อีกด้วย…

[อ่านเพิ่มเติม]

หน่อไม้ วัตถุดิบทำอาหารชั้นดี

หน่อไม้ เป็นผักที่มีสารอาหารครบถ้วน และยังมีรสชาติกรอบอร่อย เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพื่อนๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่หวาน พืชเก็บหน่อสร้างรายได้

ไผ่หวาน  เป็นพืชไผ่ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ง่าย ได้แก่ ดินร่วนปนทรายหรือดินทราย …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่ยักษ์น่าน พืชสร้างรายได้มหาศาล

ไผ่ยักษ์น่านเป็นต้นไผ่ที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดน่านในประเทศไทยบ้านเราเป็นที่แรก แต่เดิมนั้นไม่ได้มีการนำเนื้อไม้ไผ่ยักษ์น่านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด เพราะคิดว่าเป็นไผ่ยักษ์ธรรมดาและไม่น่าจะนำมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ จนมีเกษตรกรรายหนึ่งได้หาวิธีปลูกเพื่อส่งขาย โดยลองถูกลองผิดจนขาดทุนไปไม่น้อย …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่ตง ไผ่สารพัดประโยชน์

ไผ่ตง เป็นพืชตระกูลไผ่ชนิดหนึ่งที่บ้านเรานิยมปลูกไว้เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ นิยมรองลงมาจากไผ่หม่นหรือไผ่เศรษฐกิจชนิดอื่น นอกจากนี้ยังมีการใช้หน่อของไผ่ตงไปขายและบริโภคเป็นอาหาร โดยหน่อไผ่ตงนอกฤดูกาลนั้นจะมีราคาสูงกว่าในช่วงฤดูกาล

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่เลี้ยง เพาะไว้แต่งสวน เพิ่มความสวยงาม

ต้นไผ่เป็นพืชไม้ นำไปใช้ประโยชน์​ได้หลากหลายอย่าง เช่น การนำหน่อไม้มากินเป็นอาหาร นำไม้ไผ่มาทำเป็นเครื่องมือ

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่เลี้ยง ไผ่สารพัดประโยชน์ ให้ครบจบที่เดียว

ไผ่เลี้ยง คือไผ่ชนิดหนึ่งในบรรดาต้นไผ่ 22 พันธุ์ ที่มีการบันทึกไว้ว่า

[อ่านเพิ่มเติม]