Tag Archives: ไมยราบยักษ์

ไมยราบยักษ์ พืชคุกคามที่มาจากต่างถิ่น

ไมยราบยักษ์ พืชคุกคามที่สร้างความเสียหายให้แก่ภาคการเกษตรของไทยเราอย่างมาก มีชื่อเรียกหลากหลายเช่น ไมยราบน้ำ ไมยราบหลวง

[อ่านเพิ่มเติม]