Tag Archives: ไม้พะยูง

ไม้พะยูง เนื้อไม้สวย ราคาแพง

ไม้พยูง เป็นเนื้อไม้ที่ได้จากต้นพยูง เป็นมี่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าไม่ให้นำมาใช้สร้างบ้านหรือทำเครื่องเรือน เพราะไม้นี้เป็นไม้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น หากใครนำมาใช้อาจทำให้ชีวิตตกต่ำ

[อ่านเพิ่มเติม]