Tag Archives: ไวรัส

การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจไวรัสในพืชผลสดเพื่อส่งเสริมคุณภาพอาหารปลอดภัย

ในขณะที่ผู้คนหันมารับประทานผักและผลไม้สดมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน มีรายงานการเจ็บป่วยจากอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากแบคทีเรียหรือไวรัสที่อยู่ในอาหารของเรา …

[อ่านเพิ่มเติม]