สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีการปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร

วันนี้เราจะมาเล่าถึงวิธีการปลูกสมุนไพรที่กำลังเป็นที่โจษจันและนิยมกันสุดๆ  ซึ่งก็คือฟ้าทะลายโจรสุดขมที่มีสารพัดประโยชน์ทางยา เพื่อนๆ เกษตรกรจะปลูกไว้ใช้ทานเองเป็นต้นสมุนไพรยาประจำบ้าน หรือจะทำเป็นสวนไว้แปรรูปเป็นตัวยาสมุนไพรก็ทำได้

ปลูกด้วยเมล็ด

เมื่อเพื่อนๆ ได้เมล็ดพันธุ์แล้ว ควรนำเมล็ดพันธุ์ไปแช่ในน้ำอุ่นจัดแล้วปล่อยแช่ทิ้งไว้ราวๆ 12 ชั่วโมงแล้วจึงนำไปวางบนผ้าขาวบางแล้วห่อทิ้งไว้อีก 36 ชั่วโมง ก่อนนำไปปลูก

การปลูกด้วยเมล็ดนั้นแบ่งเป็น 3 วิธีนะครับ แต่ก่อนเราจะนิยมปลูกแบบใช้เมล็ดหว่านลงดิน แต่จะติดขัดตอนที่จำทำการฆ่าหญ้าครับ เพราะเราไม่ได้ทำแถวไว้ ดังนั้นก็เลยมีอีกวิธีที่ใช้การโปรยเมล็ดเป็นแนวลงไปบนร่องตื้นๆ ที่ขุดรอทิ้งไว้ แล้วใช้ดินร่วนซุยกลบเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะใช้โรยเมล็ดห่างกันราวๆ 1-2 ซม. และระยะห่างของแต่ละแถว 40 ซม. และวิธีสุดท้าย คือการขุดหลุมแล้วหยอดเมล็ดลงหลุมละ 5 เมล็ดเลย และแต่ละหลุมก็ห่างกัน 30 เซนติเมตร แล้วแต่ว่าเพื่อนๆ จะชอบแบบไหนนะครับ

พอเพาะเสร็จเราก็ต้องดูแลอย่างดีต่อไป เพื่อนๆ ที่ปลูกในที่ดอน ลมแรง แดดจ้า เพราะเป็นที่โล่ง จำเป็นต้องหาหญ้าหรือฟางมาคลุมบังแดด และชะลอการระเหยของน้ำในดิน ยิ่งมีความชื้นเท่าไร เมลดก็จะงอกได้เร็วเท่านั้น ระหว่างนั้นควรหมั่นตรวจสอบต้นกล้าว่างอกหรือไม่ หากต้นกล้าตายให้รีบปลูกซ่อมเพื่อจะได้เติบโตทันรุ่น เมื่อต้นกล้าครบ 30 วันเราจึงทยอยนำฟางคลุมแปลงออก และเริ่มตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างต้นกล้าชิดเกินไปหรือไม่ หากแน่นมากควรถอนออกไปปลูกในจุดอื่น เพื่อให้ต้นกล้าทุกต้นได้รับธาตุอาหารที่เหมาะสม

เคล็ดลับเล็กๆ คือ ทันทีที่ปลูกต้องรดน้ำทันที และต้องให้น้ำตลอด 60 วันแรก ยิ่งเป็นพื้นที่ที่แดดแรงควรต้องรดน้ำวันละ 2 รอบ หลังจาก 60 วันแล้วจึงค่อยลดปริมาณการลดน้ำเป็นสลับวันรดก็ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ

เรื่องการบำรุงธาตุอาหารของฟ้าทะลายโจรนั้น เราจะเริ่มให้ปุ๋ยคอกหลังจากปลูกฟ้าทะลายโจรแล้ว 60 วัน โดยหว่านปุ๋ยบริเวณโคนต้นให้ทั่วถึงแล้วรีบรดน้ำตามเพื่อเพิ่มให้ปุ๋ยซึมลงรากเร็วขึ้น หรือจะขุดร่องระหว่างแถวแล้วโรยปุ๋ยแล้วให้ปุ๋ยไหลซึมดินไปสู่รากต้นไม้ทั้ง 2 แถวก็ได้

เมื่อฟ้าทะลายโจรเริ่มแทงดอก เราจะทำการตัดโคนต้นแล้วจึงเด็ดใบเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป โดยการเก็บเกี่ยวช่วงที่เริ่มออกดอกนั้น จะทำให้เราได้น้ำหนักแห้งของฟ้าทะลายโจรที่สูง ทำให้ขายได้ราคาเต็มที่นั่นเอง

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook