สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ขิงแดง ไม้ตัดดอกอนาคตไกล

ขิงแดง เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายข่าเพราะอยู่ในตระกูลเดียวกัน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ในอาคารบ้านเรือน ทั้งยังนำมาใช้ในเชิงสมุนไพรแผนโบราณ ลักษณะของต้นขิงแดงนั้นจะมีเหง้าซึ่งเป็นลำต้นใต้ดินและแหล่งสะสมอาหาร แตกแง่งออกรอบด้าน ส่วนลำตันเหนือดินจะประกอบด้วยใบที่ซ้อนกันหนาจนกลายเป็นลำต้นเทียม กอมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร ใบเป็นมีทรงรีปลายแหลม ไม่มีก้าน ใบทั้งสองด้านมีความมันวาว ผลิดอกเป็นช่อสีแดงเพลิง รูปทรงรีแต่ปลายแหลม บริเวณปลายยอดของกอ นิยมนำดอกมาใช้เป็นไม้ตัดดอกเพื่อปักแจกันบูชาพระและตกแต่งบ้าน เพราะสามารถคงความสดได้เป็นเวลานาน จนกลายเป็นไม้ตัดดอกเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ขายภายในประเทศ แต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศแต่ไม่มากนัก และที่สำคัญคือมีผู้บริโภคต้องการจำนวนมาก แต่ยังไม่มีแหล่งปลูกขนาดใหญ่ที่มีผลผลิตส่งออกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อตลาด

พืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ไม่ต้องการแสงแดดมา เหมาะในการปลูกโดยอาศัยร่มจากต้นไม้ใหญ่ หรือหากปลูกเป็นแปลงใหญ่ควรใช้ตาข่ายบังแสงหรือสแลนช่วยพรางแดด ชอบดินร่วนซุยที่มีความชื้นมาก การขยายพันธุ์ทำได้ 2 วิธีคือ การแยกหน่อแบ่งเหง้าที่ได้จากหน่อต้นแม่พันธุ์ที่อายุประมาณ 2 ปี  หรือสร้างตะเกียง(หน่อเล็ก)ที่โคนกลีบประดับ เพื่อชำให้เกิดราก ใช้เวลาเพียง 1 เดือนหรือเดือนเศษๆ ก็ลงแปลงได้

สำหรับเพื่อนๆ เกษตรกรที่จะทำเชิงการค้า ควรสร้างโรงเรือนขนาด 24*16 เมตร มีความสูงมากกว่า 4 เมตร และคลุมด้วยสแลนทึบแสงเบอร์ 70 การเตรียมดินควรพลิกดินและปรับสภาพดินด้วยปูนขาว นำปุ๋ยคอกและเปลืกถั่วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อให้เกิดความโปร่งในดิน เว้นระยะห่างระหว่างแถวในการปลูกประมาณ 1.2 เมตร และเว้นระยะต้น ประมาณ 1 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวหลังจากที่ขิงแดงเติบโตเต็มที่

การดูแลรักษาระหว่างรอเก็บเกี่ยวนั้น ควรเติมปุ๋ยคอกอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ หากเจอต้นที่เป็นโรคต้นเน่าให้รีบกำจัดด้วยการถอนทิ้งทันทีและให้สารเคมีกำจัดโรคกับต้นในบริเวณเดียวกันเพื่อป้องกันการลุกลามของโรค การรดน้ำควรจ่ายน้ำด้วยการวางระบบสปริงเกอร์วันละ 2 ชั่วโมงในตอนเช้าเพื่อประหยัดแรงงาน เมื่อผ่านไปประมาณ 7-8 เดือนดอกขิงแดงเริ่มบานประมาณ 70% ให้เราเตรียมถังใส่น้ำทรงสูง แล้วทำการตัดดอกแช่น้ำทันที โดยดอกที่มีช่อยาวจะมีราคาดีกว่าช่อสั้น แล้วนำมาเข้ากำ นำสำลีชุบน้ำสะอาดห่อที่ปลายก้านแล้วห่อด้วยพลาสติกใสแล้วนำส่งตลาดได้เลยครับ ข้อดีอีกประการคือดอกขิงแดงนี้ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ทำให้สร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook