สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นถั่วเขียว อาหารแห่งอนาคต ปลูกเพิ่มรายได้ ปลูกเพิ่มมูลค่าให้กับดิน

ต้นถั่วเขียว คือธัญพืช(พืชที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร)ชนิดหนึ่ง ที่ให้ผลผลิตเป็นเมล็ดถั่วเขียว เป็นพืชที่อายุการเพาะปลูกสั้นเพียง 60-70 วันหลังจากเริ่มปลูกก็เก็บเกี่ยวได้ ต้นถั่วเขียว นิยมปลูกกันแบบพืชไร่ เติบโตได้ในดินทุกชนิดที่ชุ่มชื้น แต่ไม่มีน้ำท่วมขัง ใช้น้ำในการปลูกน้อยกว่าการทำนา หรือการปลูกพืชไร่ชนิดอื่น ทนร้อน ทนแล้ง และปลูกได้ตลอดปี โดยส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน 3 ช่วงเวลาคือก่อนฤดูฝน ในฤดูฝน และหลังจากฤดูฝน หรือ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชชนิดอื่นแล้ว

การปลูก ต้นถั่วเขียว นอกจากใช้น้ำน้อย และอายุสั้นแล้ว ที่ดีกว่านั้นคือ ต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วเมื่อไถกลบลงในดินจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และช่วยตัดวงจรศัตรูพืชทั้งหลายไปจากคุณสมบัติดังกล่าว ต้นถั่วเขียว จึงมักจะถูกหยิบขึ้นมาเสนอให้แก่เกษตรกรอยู่เสมอ เพื่อใช้ปลูกเป็นพืชทางเลือกในช่วงหน้าแล้งแทนข้าวนาปรัง หรือใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียน ช่วยปรับสภาพดิน ก่อนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ชนิดอื่นเช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือ ปอ เป็นต้น

เมื่อหลายสิบปีก่อนการปลูก ต้นถั่วเขียว เป็นพืชหมุนเวียนไม่ได้รับความนิยมจาก เกษตรกรมากนัก เพราะปลูกมาแล้วไม่มีตลาดรับซื้อ ขายไม่ได้ราคา เมล็ดพันธุ์ดีหายาก ราคาแพง และมีรายได้เพิ่มน้อยกว่าที่หวังไว้ แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ และต่อจากนี้ไป สถานการณ์การปลูกต้นถั่วเขียวนั้น มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพราะปัจจัยด้านปัญหาภัยแล้ง ที่ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ภาครัฐเองก็พยายามให้การส่งเสริมการปลูกต้นถั่วเขียว โดยการช่วยหาตลาดรับซื้อ และ คอยสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์

นอกจากนี้ ความต้องการในตลาดเมล็ดถั่วเขียว ก็เพิ่มมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้คนเรามีสินค้าอาหารแปลกๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะในตอนนี้ โปรตีนเกษตร หรือเนื้อสัตว์เทียม ที่ทำจากถั่วหรือเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ กำลังมาแรงอย่างมาก เพราะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารแห่งอนาคต ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมอย่างมากในต่างประเทศ และมันได้ทำให้ราคาเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ มีราคาขยับขึ้นอย่างช้าๆมาโดยตลอด รวมถึงเมล็ดถั่วเขียว จากอดีตราคาเฉลี่ย 12-18 บาทต่อกิโลกรัม มาเป็น 22-25 บาทต่อกิโลกรัม ในปัจจุบัน

ต้นถั่วเขียว ที่นิยมปลูกในบ้านเรามี 2 ประเภท คือถั่วเขียวผิวมัน ซึ่งปลูกกันมากที่สุด รองลงมาคือ ถั่วเขียวผิวดำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นพันธุ์ต่างๆ อีกหลายสิบสายพันธุ์ เพราะได้รับการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาสายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ได้ผลผลิตสูง ได้ประโยชน์จากต้นถั่วเขียวมากที่สุด

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook