สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โซล่าเซลล์ พลังงานฟรีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าเดิม

โซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเพราะเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติไร้ขีดจำกัด มีอยู่ทั่วไป ไม่ทำให้เกิดมลภาวะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่าบำรุงรักษาไม่มาก และสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระนับเป็นตัวช่วยอย่างดี โดยเฉพาะในไร่สวนที่อยู่ห่างไกลออกไปนะ โดยระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโหลดไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ได้เลย เพราะกระแสไฟมีค่าคงที่มาก แต่หากจะจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เราต้องทำการแปลงกระแสไฟฟ้าตรงให้ลายเป็นกระแสสลับก่อนนะครับ

ในการทำการเกษตรนั้น ในหลายพื้นที่นอกเขตชลประทานมักจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและยังไม่มีโครงข่ายไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ขาดน้ำและไม่สามารถสูบน้ำได้ เพราะไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำ หลายพื้นที่จึงนำเอาโซล่าเซลล์มาใช้เพื่อจ่ายไฟให้แก่เครื่องสูบน้ำ และทำระบบน้ำหยด เพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่มีคุณมากและได้ปริมาณมาก และเรายังประหยัดเวลาและแรงงานในการให้น้ำ ทำให้เรามีเวลาไปประกอบอาชีพเสริมได้

ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์นั้นถูกออกแบบแตกต่างกันไปตามหน้างาน แต่เราก็แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ โซล่าเซลล์ที่นำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เลย และระบบที่ต้องนำกระแสไฟฟ้าไปเข้าวงจรประจุแบตเตอรี่ก่อน ซึ่งทั้งสองระบบเราสามารถนำมาใช้ในแปลงเพาะปลูกเราได้ หากเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่ เราก็เพียงแต่หาซื้อปั๊มน้ำที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ตามกำลังวัตต์ที่เราต้องการ และหาซื้อแผงโซล่าเซลล์ตามกำลังวัตต์ของปั๊มน้ำ เพียงแค่น้ำเราก็จะมีปั๊มน้ำใช้ในแปลงเพาะปลูกเราแล้วครับ แต่มีข้อแม้ว่าเราต้องค่อยๆ สูบน้ำครับ ไม่เหมาะกับการสูบน้ำทีละเยอะๆ และไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้หากไม่มีแสงอาทิตย์ ถ้าจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์เราต้องมีระบบแบตเตอรี่และตัวควบคุมประจุมาเชื่อมต่ออีกทีครับ

ด้วยความที่ปัจจุบัน ราคาของแผลโซล่าเซลล์นั้นลดลงอย่างมาก ในขณะที่ราคาผลผลิตหลายชนิดมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้เพื่อนๆ เกษตรกรจำนวนไม่น้อย เริ่มหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในเรือกนาที่อยู่ห่างไกล เพื่อแลกมากับผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำ ลงทุนซื้ออุปกรณ์ครั้งเดียวก็ใช้กันไปได้หลายปีล่ะครับ ที่แน่ๆ คือได้ใช้ฟรีครับ จนใครๆ บอกว่า เกษตรกรไทยเรามีความรู้เรื่องโซล่าเซลล์มากกว่าคนที่ประกอบอาชีพกันเลยทีเดียวครับ เพราะเดี๋ยวนี้เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเราๆ มีตัวเลือกเยอะ และพอลงมือติดตั้ง แก่ปัญหาต่างๆ เองก็จะชำนาญขึ้นมาเองครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook