สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ข้าวโพด ธัญพืชส่งออก

ข้าวโพด เป็นพืชผักและธัญพืชที่คนทั่วโลกรู้จัก นำมาใช้เป็นอาหารได้ทั้งสำหรับคนและสัตว์ โดยข้าวโพดกินฝักที่เรานิยมนำมารับประทานนั้นมี 2 ชนิดคือ ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นประเทศส่งออกข้าวโพดพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าข้าวโพดหวานที่สำคัญรายหนึ่งของโลก เพราะสภาพแวดล้อมของบ้านเราเหมาะแก่การปลูกข้าวโพดได้ตลอดทั้งปี เป็นความได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศเมืองหนาว

ข้าวโพดจะมีลำต้นเป็นข้อ มีความสูงได้ถึง 7เมตร ใบยาวคล้ายดาบยึดติดกับลำต้นบริเวณข้อ และจะแตกบริเวณข้อกลางของลำต้น และมีปริมาณหลายฝักต่อต้น ฝักจะมีเปลือกบางๆ ห่อหุ้มไว้หลายชั้น ด้านในสุดก่อนถึงเมล็ดข้าวโพดจะมีเส้นไหมข้าวโพกบางๆ ปกคลุมอยู่ตรงส่วนปลายแหลมของฝัก ถัดจากเมล็ดข้าวโพดที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเมื่อแกะเมล็ดออก คือซังข้างโพด

พวกเรามีวิธีนำข้าวโพดมารับประทานได้หลายวิธี ทั้งแบบข้าวโพดทานสดในบางพันธุ์ หรือนำไปต้ม ปิ้ง ย่าง ทานเล่น หรือฝานเฉพาะเมล็ดไปคลุกน้ำตาลและมะพร้าวทานเป็นของหวาน และยังมีการนำไปเมล็ดที่แก่จัดไปตากแห้งและนำคั่วกับเนยหรือเกลืออีกด้วย ส่วนของข้าวโพดอ่อนที่มีขนาดเล็กๆ นั้นก็นิยมนำมาทำอาหารคาว ทั้งต้ม ผัด แกง ชุบแป้งทอด สารพัด

นอกจากการนำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารแล้ว ส่วนของลำต้นของข้าวโพดนั้นจัดเป็นหญ้าหรืออาหารหยาบสำหรับสัตว์บางชนิดได้อีกด้วย  เมล็ดข้าวโพดสามารถนำมาสกัดน้ำมัน สกัดแป้งและน้ำตาล เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีทาบ้าน ใบใช้ผลิตกระดาษ ส่วนของซังข้าวโพดใช้ผลิตเป็นฝาจุกขวดน้ำ และเชื้อเพลิง

ข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องปลูกเท่านั้น ไม่สามารถขึ้นเองตามธรรมชาติได้ การปลูกข้าวโพดนั้นสามารถปลูกได้ดีในดินที่มีความชื้นเพียงพอและระบายน้ำได้ดี หากไม่ได้ปลูกบนที่ดอน ต้องมีการยกร่องแปลงให้ดี ป้องกันน้ำขัง ปรับสภาพดินให้มีค่าความเค็มเล็กน้อย กำจัดวัชพืชและเชื้อโรคในดินให้เสร็จสรรพ หลังจากฝนตก 2 ครั้ง รอให้ดินคายน้ำ แล้วให้เราเริ่มไถดะ 1 ครั้ง ทิ้งไว้ 5 วันแล้วจึงไถแปร แล้วจึงปลูกเป็นแถว เว้นระยะ 25 ซม.ระหว่างหลุม หยอดเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดต่อหลุม การให้น้ำส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝนเป็นหลักจึงต้องเลือกปลูกในหน้าฝน มีอายุการดูแลราวๆ 4 เดือนระหว่างปลูกถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว ยิ่งปลูกช่วงต้นฝนก็จะได้ผลผลิตเยอะ เพราะช่วงฝนจะทำให้แมลงมาก่อกวนน้อยลงเมื่อครบ 3-4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ แต่เมื่อปลูกข้าวโพดต่อเนื่องกัน 3-4 ปี ควรจะปลูกปอเทืองสลับเพื่อจะได้ทำการไถกลบเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน หรือเพิ่มปุ๋ยคอกลงไปในทุกปีก็ได้ครับ แค่นี้เราก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องกันแล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook