สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ลิ้นมังกร ไม้ประดับเพื่อสุขภาพ

ลิ้นมังกร หรือ ลิ้นนาคราช เป็นพืชที่มีใบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พบเห็นได้ทั่วไปในบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมีความสามารถในการดูดซับมลพิษทางอากาศ เป็นไม้ที่ต่างกับไม้ชนิดอื่นๆ คือจะให้ออกซิเจนตอนกลางคืน และยังถูกนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรแผนไทยมาแต่ช้านาน

ลักษณะของต้นลิ้นมังกรนั้น จะมีลำต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงไม่เกิน 45 ซม.ตามแต่สายพันธุ์ที่มีการพัฒนาแตกต่างกันไป เพราะมีทั้งลิ้นมังกรสั้น ลิ้นมังกรยาว และมีลิ้นมังกรสีต่างๆ เป็นไม้อวบน้ำ มีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเหง้า ส่วนเหง้าที่งอกมาเหนือดินจะแตกใบเรียว ยาว ปลายแหลมเป็นกอ ส่วนของดอกมีสีขาวครีมเป็นช่อเรียงตัวกันเป็นชั้น ส่วนผลจะมีสีเขียงเข้มและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อผลแก่เต็มที่ ในทางการแพทย์ไทยแผนโบราณจะนิยมนำใบลิ้นมังกรที่มีรสชม มารักษาอาการระคายคอ บรรเทาโรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ ส่วนแพทย์แผนจีนนิยมนำมาต้มดื่มช่วยขับพิษร้อนในปอด หอบหืด

ตามความเชื่อโบราณว่ากันว่า บ้านที่ปลูกไม้ประดับชนิดนี้ไว้จะเป็นการป้องกันภยันตรายจากภายนอกไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาบ้านได้ จึงกลายเป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้มงคลชนิดหนึ่งที่นักสะสมไม้ประดับได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กันมานับสิบปี ซึ่งโดยทั่วไปลิ้นมังกรจะขึ้นได้ดีในภูมิอากาศไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส แต่เมืองไทยเราอากาศอบอุ่นกว่านั้น เลยมีมากมายหลายพันธุ์ให้เลือกในตลาด จนสามารถกลายเป็นไม้ประดับส่งออกได้ เป็นไม้ประดับที่มีทนแล้งมากเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่นๆ

ต้นลิ้นมังกรที่นักสะสมต้นไม้นิยมในช่วงปัจจุบัน จะเน้นเป็นต้นขนาดเล็ก หรือที่ในตลาดเรียกว่า Compact Size หรืองาช้างแคระ เพื่อนำไปเป็นไม้กระถางตั้งโต๊ะทำงาน ไว้ในห้องนอน จัดสวนก็ได้ ถ้าจัดสวนก็จะจัดอยู่ใกล้ๆ กับหินที่ จะทำให้ต้นลิ้นมังกรสวยโดดเด่นขึ้นมาเลย ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เลี้ยงง่าย สามารถปล่อยให้เติบโตไม่ต้องรดน้ำได้เป็นเดือน ทำให้คนรักต้นไม้ไม่ต้องห่วงเรื่องการรดน้ำเท่าไร

สำหรับเพื่อนๆ เกษตรกรที่สนใจจะปลูกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยการนำไปขายเป็นไม้ประดับ สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ หรือปักชำใบที่ตัดเป็นท่อนๆ บนดินร่วนปนทราย ต้องการแสงเล็กน้อย และยังเป็นพืชที่ทนแล้ง แมลงศัตรูพืชไม่ก่อกวน จึงไม่มีต้นทุนเรื่องสารเคมีเข้ามาให้หนักใจ ส่วนของปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยคอกที่เรามีนั่นล่ะครับ ละลายน้ำรดห่างๆ จากโคนต้นเล็กน้อยทุกเดือน ก็สามารถนำไปต้นลิ้นมังกรแยกลงกระถางสวยๆ ไปขายเป็นไม้ประดับในตลาดได้เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook