สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ผักชีฝรั่ง เทคนิคการรดน้ำ ให้ได้ต้นอวบ ๆ

ผักชีฝรั่ง หรือ ผักชีใบเลื่อย เป็นผักสวนครัวพื้นบ้านที่คนไทยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นทั้งเครื่องเทศที่เรามักจะนำมาปรุงอาหารหลายชนิดและยังรับประทานใบสด ๆ แนมกับอาหารหลายเมนู และยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นวงกว้าง เช่น การนำไปผลิตเป็นเครื่องปรุงในบะหมี่กึ่งสำเร็จ รวมถึงการสกัดน้ำมันหอมระเหยไปใช้ในการผลิตสมุนไพรต่างๆ โดยประเทศไทยเราเองมีการผลิตผักชีฝรั่งเชิงการค้ามากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผักใบเขียว ทรงยาวรี มีขอบใบหยักคล้ายใบเลื่อยนี้ มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเตี้ย แตกกอบนดิน ด้วยความที่เป็นพืชกลุ่มเดียวกับผักชี จึงมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกัน แตกใบเป็นกระจุกจากโคนต้นสีเขียวเข้ม ดอกมีสีเขียวมีหยักหนามโดยรอบ มีเมล็ดจำนวนมาก ส่วนที่เรานิยมนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือใบ

ปัจจุบันการปลูกผักเพื่อทานใบสดนั้น เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกและดูแลแบบอินทรีย์มากขึ้น เพื่อป้องกันสารเคมีที่ตกค้างบนพืชผักที่อาจจะส่งผลให้แก่ผู้บริโภคได้ การปลูกผักชีฝรั่งเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องแสงเป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างมาก หากเราจะปลูกเชิงพาณิชย์จะต้องมีการสร้างร่มเงาพรางแสง ให้แสงผ่านได้เพียง 60% เพื่อให้ผักใบใหญ่ สีสวย กลิ่นแรง น้ำหนักเพิ่ม ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกผักชีฝรั่งที่สุดคือดินร่วนปนทรายและดินเหนียว ที่มีอินทรียวัตถุมาก มีไนโตรเจนมาก เพื่อบำรุงใบได้เต็มที่

ทำการไถพลิกหน้าดินตากให้แห้ง แล้วไถพรวนให้ดินร่วนและโปร่งขึ้น ยกร่องขึ้นแล้วหว่านเมล็ด ไม่เกิน 2 สัปดาห์เมล็ดจะเริ่มงอก โดยช่วงนี้ให้เรารดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกระทั้งครบ 4 สัปดาห์จึงหยุดให้น้ำ รอจนดินแห้งจัดจึงเริ่มใส่ปุ๋ยคอกและรดน้ำซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้รากของผักชีฝรั่งดูดธาตุจากปุ๋ยได้เต็มที่ และให้ทิ้งช่วงการรดน้ำไปอีก3 วัน จึงเริ่มกลับมารดน้ำเช้า-เย็น เหมือนพืชผักทั่วไป และเติมปุ๋ยคอกทุกเดือน เดือนละครั้ง และเมื่อถึงเดือนที่ 4 ไม่ต้องเติมปุ๋ยแล้วนะครับ เพราะผักพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว สังเกตดูความอวบของต้น  ต้นไหนอวบ ใบใหญ่เราก็ทยอยเก็บเกี่ยวนะครับ เพราะผักชีฝรั่งจะไม่เก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกันยกรุ่น ต้นไหนใหญ่ได้ที่ เราก็ถอนออก ส่วนต้นที่ยังโตไม่เต็มที่เราก็ดูแลกันต่อไปครับ รออีก 25 วัน ค่อยมาเก็บเกี่ยวอีกรอบ เมื่อถอนต้นขึ้นมา เราก็นำยางรัดมารัดมัดกำได้ทันที แล้วค่อยนำไปล้างน้ำสะอาดทั้งกำ รอพ่อค้ามารับไปวางขายต่อในตลาดได้เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook