สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

คะน้า ปลูกในกระถางได้ง่าย ๆ ไร้สารพิษ

คะน้า เป็นพืชผักเศรษฐกิจของไทย มีปริมาณการบริโภคสูง เพราะคนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารมากมายหลายชนิดทั้งรับประทานสดและปรุงสุก สามารถรับประทานได้ทั้งต้นและใบ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศแถบเอเชีย ปลูกกันมากในประเทศจีน มาเลเซียและไทย

ลักษณะของลำต้นคะน้านั้นมีความสูงประมาณ 12 เซนติเมตร ลำต้นแข็งแรง มีสีเขียวนวล ใบมีลักษณะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ บางพันธุ์มีใบกลม บางพันธุ์มีใบแหลม มีก้านใบยาวติดกับลำต้นสีเหมือนลำต้น ใบหนาสีเขียวนวล มีจำนวนประมาณ 5 6 ใบต่อต้น โดยมียอดอ่อนผลิต่อจากใบสุดท้าย นิยมนำไปประกอบอาหาร

การปลูกคะน้ายอดที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมาย แค่มีพื้นที่เล็กๆ ในกระถางต้นไม้ก็สามารถที่จะปลูกผักคะน้าปลอดสารไว้เพื่อเก็บรับประทานในครัวเรือนได้แล้ว ส่วนจะมีวิธีการและขั้นตอนลำดับแรกให้เตรียมดินที่จะใช้ในการเพาะปลูก จะเป็นดินถุงสำเร็จที่มีขายกันอยู่ทั่วไปหรือถ้าเพื่อนๆ มีดินดีอยู่แล้วก็นำมาใช้ตามความสะดวกได้เลยครับ ต่อมาให้หาภาชนะที่เป็นตะกร้าหรือตะแกรงอะไรก็ได้ เพื่อจะนำมาทำเป็นที่สำหรับใส่ดินปลูกต้นกล้าคะน้า ให้เตรียมปุ๋ยคอกขี้วัวบดละเอียดประมาณ 1 กระป๋องแล้วนำมาเทลงผสมคลุกเคล้ากับดินที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วจึงเตรียมถาดหลุมสำหรับที่จะนำมาใช้เพาะต้นกล้า นำกาบมะพร้าวสับเป็นชิ้นเล็กๆ มาใช้ในการรองก้นถาดหลุมเพื่อระบายความชื้นและทำให้เวลาที่เราแยกต้นกล้าย้ายลงปลูกในกระถางทำได้ง่ายขึ้น แล้วนำดินที่ผสมไว้ใส่เติมลงไปในถาดเพาะต้นกล้าให้เต็ม

หลังจากนั้นให้เตรียมเมล็ดพันธุ์คะน้ายอดมาเทใส่ลงในภาชนะหรือถ้วยเพื่อเตรียมไว้สำหรับหยอดลงในถาดเพาะปลูก ต่อมาให้หาเศษไม้หรือตะเกียบนำมาเจาะนำร่องสำหรับหยอดเมล็ดพันธุ์คะน้า แล้วให้นำเมล็ดคะน้าหยอดลงไปให้ทั่วถาดเพาะ โดยหยอดไปประมาณ 3-5 เมล็ดสำหรับในการเพาะครั้งแรก เพื่อเป็นการทดสอบและดูเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดคะน้าและเมื่อเมล็ดงอกขึ้นมาก็ค่อยคัดเลือกต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้เพียง 1 ต้นก็พอครับ เมื่อหยอดเมล็ดจนทั่วแล้วก็เทดินกลบเมล็ดคะน้าให้สนิท แล้วนำป๊อกกี้ฉีดน้ำมาฉีดพ่นลงไปให้ชุ่ม ตั้งถาดเพาะวางไว้ในร่มและเฝ้าดูการงอกของเมล็ดต่อไป

ในช่วงระหว่างรอการงอกของเมล็ดคะน้าให้รดน้ำหรือฉีดพ่นน้ำลงไปให้ชุ่มทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเย็น เมื่อหยอดเมล็ดผ่านไปประมาณ 3-4 วัน เมล็ดก็จะเริ่มงอกขึ้นมาและต้องคอยฉีดพ่นให้น้ำด้วยป๊อกกี้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้บัวรดน้ำเพราะต้นกล้าอาจจะหักล้มได้ง่าย เมื่อต้นคะน้ามีอายุได้ประมาณ 7-10 วันให้คัดเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และถอนต้นกล้าที่แคระแกรนออกไปเพื่อเป็นการไม่ให้ต้นคะน้าเบียดแน่นและแย่งอาหารกันเองได้ โดยการถอนออกหรือใช้กรรไกรตัดออกมาได้เลย ให้เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงไว้ 1 ต้นหรือ 2 ต้นต่อหลุม เมื่อต้นกล้าที่มีอายุ 20-30 วันหรือมีใบแท้ประมาณ 3-5 ใบ ก็สามารถแยกต้นคะน้าลงปลูกในแปลงหรือในกระถางได้แล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook