สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ยางพารา มองตลาดให้ขาดคือโอกาสรอด

ยางพาราเป็นพืชที่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทำให้เราสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ค่อนข้างแล้งและขาดธาตุอาหารในดินก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ โดยส่วนที่เป็นผลผลิตสำคัญของต้นยางพารา คือ น้ำยาง เป็นส่วนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายอย่างในการนำไปใช้งาน เช่น ความยืดหยุ่น ต้านทานแรงตึงผิวได้ดี กันน้ำได้ ทำให้น้ำยางถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท

ผลผลิตจากยางพารามีอยู่รอบตัวมนุษย์เรา ตั้งแต่พื้นรองเท้า ยางยืดในเครื่องแต่งกายหลายชิ้น เสื้อยืด ไปจนถึงยางรถยนต์ เบาะนั่ง ยางรัดของ ที่นอนยางพารา รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ อีกด้วย ส่วนอื่นๆ ของต้นยางพารา เช่น ลำต้นยางพารายังให้เนื้อไม้ที่สามารถนำไปประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ส่วนเศษไม้นำไปผลิตไม้อัด ทำฟืน เป็นต้น

ยางพาราเป็นไม้ยืนต้น สูงใหญ่  อายุยาวนานมากกว่าร้อยปี มีรากเป็นระบบรากแก้วและรากแขนงเพื่อหาอาหารและยึดลำต้น ต้นยางพาราเป็นไม้เนื้ออ่อน โดยมีเนื้อไม้แข็งอยู่ตรงแกนกลางของลำต้น ส่วนเยื่อเจริญเป็นเนื้อเยื่อบางๆ อยู่รอบเนื้อไม้ ส่วนของเปลือกจะมีท่อน้ำยางจำนวนมากที่บรรจุน้ำยางอยู่ เมื่อท่อน้ำยางถูกกรีดจะทำให้น้ำยางไหลออกมา

การปลูกต้นยางพารานั้นแม้จะปลูกได้ง่ายแต่หากต้องการผลผลิตสูงควรปลูกในที่ราบ สูงเกินระดับน้ำทะเลไม่เกิน 550 เมตร ห่างไกลถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ปลูกในดินที่มีความโปร่งเพื่อให้รากเดินได้ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.5-5.5 และมีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกอย่างน้อย 120 วันต่อปี เพราะมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำยาง

การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราถือว่าเป็นหัวใจหลักในการปลูกยางพารา ว่าเจ้าของสวนยางต้องการผลผลิตแบบไหน หากต้องการน้ำยางเป็นหลัก ก็อาจจะพิจารณาเลือกยางพันธุ์ดี อย่าง BPM24 ที่ให้น้ำยางสูงมาก แต่กรีดซ้ำเปลือกไม่ได้ หรือRRIM600 ที่ให้น้ำยางปานกลาง กรีดถี่ได้ แต่หากหวังผลผลิตเป็นเนื้อไม้ไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ ก็อาจพิจารณาพันธุ์ ฉะเชิงเทรา50 ที่ให้เนื้อไม้มาก ลำต้นตรง เติบโตได้เต็มที่

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆ เกษตรกรต้องให้ความสำคัญก่อนการเลือกว่าจะปลูกพันธุ์อะไรนั้น คือเรื่องของตลาดที่รับซื้อผลผลิตและแนวโน้มของตลาด เพราะว่าต้นยางพาราเป็นต้นที่มีอายุยาวนาน และใช้เวลาในการฟูมฟักก่อนที่จะได้ผลผลิตค่อนข้างยาวนาน การคาดการณ์ตลาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หากตลาดรอบตัวมีแนวโน้มใช้น้ำยางมาก เราอาจจะต้องเล็งไปที่พันธุ์ที่ให้น้ำยางสูง แต่หากตลาดมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือเนื้อไม้สูงเราก็ต้องวางแผนการผลิตรองรับตลาดตามไปด้วยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook