สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ถั่วฝักยาว ปลูกง่าย ได้ราคาดี แต่ทำไมจึงไม่ล้นตลาด

ถั่วฝักยาว เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่คนทั่วไปนิยมบริโภคกันในรูปแบบของพืชผัก และเป็นผักที่หาซื้อได้ง่ายไม่เคยขาดแคลนจากท้องตลาด เพราะถั่วฝักยาวเป็นพืชปลูกง่ายและปลูกได้ตลอดปีถ้าได้รับน้ำทั่วถึงเพียงพอ สามารถทนต่ออากาศร้อนชื้นโดยทั่วไป และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เริ่มปลูกไม่ถึง 2 เดือน ก็อาจมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวทำรายได้ต่อเนื่องได้อีกถึง2 เดือน โดยที่ราคาผลผลิตมักจะอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีโอกาสน้อยครั้งที่ผลผลิตถั่วฝักยาวจะมีมากจนล้นตลาด และเกิดปัญหาราคาตกต่ำ

ซึ่งสาเหตุที่ ถั่วฝักยาว เป็นพืชที่ไม่ค่อยเจอกับปัญหาผลผลิตล้นตลาด จนราคาตกต่ำมากนัก เนื่องจาก ถั่วฝักยาว เป็นพืชที่ปลูกง่าย แต่การดูแลบำรุงรักษานั้นทำได้ยากมาก หากต้องการผลผลิตที่สมบูรณ์สวยงาม เพราะถั่วฝักยาว เป็นพืชที่มีโรคและแมลงศัตรู เข้าจู่โจมรบกวนอย่างมากมาย โดยเฉพาะโรคจากเชื้อรา ต่างๆ เช่น โรคใบเหี่ยว ราแป้ง ราสนิม ใบด่าง ใบจุด เป็นต้น หรือจะเป็นแมลงศัตรูที่กัดกินเนื้อเยื่อพืช เช่น เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนเจาะฝักถั่วลายจุด หนอนกระทู้ผัก หนอนแมลงชอนใบ ไรขาว ไรแดง เป็นต้นซึ่งโรคพืชและแมลงศัตรูของ ถั่วฝักยาวเหล่านี้ เป็นตัวการที่ทำให้ต้นถั่ว ใบ รากเริ่มเสียหายตั้งแต่ยังไม่ออกดอกด้วยซ้ำไป ที่ผ่านมาในอดีตการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  จึงมักลงเอยด้วยการใช้สารเคมีต่างๆเข้ามาควบคุมแก้ไขปัญหา ซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้บริโภค

สำหรับเพื่อนๆเกษตรกรที่หันมาปลูกถั่วฝักยาวแบบอินทรีย์ ก็ยิ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องทุ่มเทเวลาเข้ามาดูแลแปลงปลูกอยู่ตลอดชนิดเผลอไม่ได้ เพราะนอกจากใช้สารชีวภาพกำจัดแมลงแล้ว ยังต้องใช้กลไกธรรมชาติ อย่างแรงงานคน คอยคัดแยกส่วนที่เสียหายไปเผาทำลายนอกแปลงอีกด้วย ซึ่งเรื่องของโรคและแมลงศัตรูของถั่วฝักยาว รวมไปถึงความยากลำบากในการดูแลรักษาเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่เพื่อนๆเกษตรกรจำเป็นต้องรู้และศึกษาให้ชัดก่อน หากคิดสนใจที่จะหันมาเพาะปลูกถั่วฝักยาว เพื่อจะได้วางแผนรับมือกับปัญหาได้ถูกต้อง

การปลูกถั่วฝักยาวให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องเริ่มกันตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับสถานที่ปลูก ต้องศึกษาวิธีการปลูกโดยละเอียด ตั้งแต่ขั้นเตรียมปรับสภาพดิน การจัดทำแปลงปลูก การทำค้างสำหรับเถาเลื้อย การให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตลอดจนถึงขั้นตอนวิธีการดูแลป้องกันโรคและแมลงศัตรูต่างๆของถั่วฝักยาว ที่รอเข้าจู่โจมแปลงปลูกได้ทุกเมื่อ และสำคัญที่สุดคือ การหาความรู้ในการปลูกถั่วฝักยาวในวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นวิถีอนาคตที่ปลอดภัยและให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งยังช่วยยกระดับมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น คุ้มค่าต่อความเหนื่อยยากที่ลงทุนลงแรงไปครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook