สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

อ้อย คั้นน้ำ…ตามวิถีเกษตรอินทรีย์

อ้อย คือพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำตาลซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ประเทศไทยเราส่งออกได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อ้อยจึงได้ชื่อว่าเป็นพืชที่ช่วยสร้างเงิน สร้างงานและมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปน้ำตาลนั้นเป็นวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักกันมาช้านานแล้ว แต่ยังมีการปลูกอ้อยอีกประเภทหนึ่งที่นิยมเรียกกันว่า อ้อยคั้นน้ำ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจกันมาก เพราะใช้ที่ดินแค่เพียง 1 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ เและมีช่องทางตลาดที่หลากหลายยิ่งกว่าอ้อยทั่วไปที่ปลูกเพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาลทรายอย่างเดียว อ้อยคั้นน้ำ เราจะนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้คั้นน้ำอ้อยสดขายเป็นเครื่องดื่ม ยิ่งแช่เย็นก็ยิ่งอร่อย หรือจะเคี่ยวน้ำอ้อยให้เหนียวข้นเป็นอ้อยงบ อ้อยกะทิ อ้อยผง หรือ ขายลำอ้อยปอกล้างสะอาดเป็นอ้อยเคี้ยวก็ได้ ซึ่งการหาประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของอ้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ และการต่อยอดของเกษตรกรแต่ละคน และถ้าหากปลูกเป็นอ้อยคั้นน้ำแบบเกษตรอินทรีย์ ก็จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตน้ำอ้อย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก แบบที่มีคนเคยเปรียบเปรยว่าปลูก 1 ไร่ได้ 1 แสน ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆ เกษตรกร หลายคนอาจมองเห็นโอกาสทองของอ้อยขึ้นมาทันที

อ้อย ที่เราใช้คั้นน้ำซึ่งได้รับความนิยมปลูกในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายสายพันธุ์ โดยมีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการคั้นน้ำอ้อยโดยเฉพาะ เช่น ได้น้ำอ้อยที่มีสีสันสวยงาม ความหวานปานกลางถึงค่อนข้างสูง ให้ผลผลิตน้ำอ้อยต่อไร่สูง และแต่ละสายพันธุ์ยังมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่อีกด้วย ตัวอย่างพันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่ รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร เช่น พันธุ์สุพรรณ 50 ลำต้นสีเขียวอมเหลือง ให้ผลผลิตน้ำอ้อยประมาณ 4,500-5,000 ลิตรต่อไร่ น้ำอ้อยมีสีสวยงาม อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน เหมาะจะปลูกในภาคกลางและภาคตะวันตก พันธุ์ศรีสำโรง1 ให้ผลผลิตน้ำอ้อยประมาณ 5,000-5,500 ลิตรต่อไร่ น้ำอ้อยมีสีสวย กลิ่นหอม เหมาะสำหรับการปลูกในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเพื่อนๆ ควรเลือกสายพันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ของท่าน รวมถึงคุณสมบัติของพันธุ์และวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม เพราะแต่ละสายพันธุ์อาจมีรายละเอียดการปลูกที่แตกต่างกัน

การปลูกอ้อยคั้นน้ำแบบเกษตรอินทรีย์นั้นนอกจากการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้การใช้น้ำหมักและจุลินทรีย์จากธรรมชาติต่างๆ ที่จะนำมาเพิ่มผลผลิตและดูแลอ้อยเราให้มีคุณภาพที่สุด ดังนั้นเราอาจจะต้องปลูกพืชต่างๆ ที่มีคุณสมบัติดีที่สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดินเราได้ หากเราทำได้ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ครบถ้วน ราคาผลผลิตของเราย่อมดีขึ้นครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook