สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

กรรไกรตัดกิ่ง ของดีต้องคมจริง คมนาน ใช้งานแล้วไม่ปวดมือ

กรรไกรตัดกิ่ง คืออุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากและจะขาดไม่ได้ สำหรับการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ เพราะเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยป้องกันความบอบช้ำเสียหายให้แก่เนื้อเยื่อของต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งคล้ายกับมนุษย์ มีเนื้อเยื่อที่บอบบาง ไม่ทนต่อบาดแผลที่รุนแรง และยังอ่อนแอต่อเชื้อโรค ดังนั้นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จะเพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม จึงต้องบรรเทาความบอบช้ำเสียหายที่จะเกิดกับเนื้อเยื่อหรือจุดที่บอบบางอื่นๆของต้นไม้ให้มากที่สุด ด้วยการใช้กรรไกรตัดกิ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ต่างกับการผ่าตัด รักษาบาดแผลของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้กรรไกรหรือมีดผ่าตัดที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้วยเช่นกัน

กรรไกรตัดกิ่ง ที่ใช้กันทั่วไปแบ่งกว้างๆ ได้ 2 แบบตามขนาดกิ่งไม้ คือกรรไกรสำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ่ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 นิ้วขึ้นไป ซึ่งกรรไกรแบบนี้มีขนาดใหญ่ ต้องใช้สองมือจับด้ามกรรไกรขณะใช้งานและมักจะมีด้ามจับที่ยาวมากกว่า 50 เซนติเมตร ทำให้ตัดกิ่งไม้ที่อยู่สูงกว่าศีรษะได้ถึง 1 เมตร และแบบต่อมาคือ กรรไกรตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 นิ้ว ใช้งานด้วยมือเดียว จึงมีขนาดเล็กเหมาะมื

นอกจากนี้ กรรไกรตัดกิ่ง ยังมีปากกรรไกร 2 แบบ คือแบบปากตรงยาว และแบบปากโค้ง(คล้ายปากนกแก้ว) โดยแบบปากตรงยาว ที่เราใช้ตัดกิ่งได้ทั่วไปแล้ว ปากที่ตรงและยาวยังลอดเข้าไปตัดแต่งกิ่งในพุ่มขนาดเล็กได้ง่าย เช่น บอนไซ ไม้แคระต่างๆ ส่วนแบบปากโค้ง จะป้องกันกิ่งไถลออกจากปากกรรไกร เหมาะสำหรับตัดกิ่งไม้สด ทำให้ตัดได้แม่นยำรวดเร็ว แต่ไม่เหมาะกับทรงพุ่มที่มีขนาดเล็กมากๆ

กรรไกรตัดกิ่งที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม ต้องทำจากวัสดุโลหะชั้นดี มีความคมสูง แข็งแรง คมนาน มีการออกแบบกลไกการตัดที่แม่นยำ สร้างความบอบช้ำเสียหายให้แก่แผลตัดและเนื้อเยื่อของต้นไม้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังต้องสร้างความสะดวกในการทำงาน เช่น มีน้ำหนักเบา ออกแบบถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ทำให้ปวดล้าข้อมือเวลาใช้งานนานๆ มีระบบความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ มีอะไหล่สำรอง มีการรับประกันสินค้า เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อควรพิจารณาเป็นปัจจัยหลัก โดยทุกวันนี้กรรไกรตัดกิ่งที่ขายในท้องตลาดนั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งเรื่อง ขนาด รูปร่าง โลหะที่ใช้  ยี่ห้อ ระดับราคา รวมถึงคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น ตัวล็อคใบกรรไกร วัสดุหุ้มด้ามจับ สารเคลือบคมใบ กลไกที่ช่วยผ่อนแรงมือ ฯลฯซึ่งคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ เป็นจุดขายของแต่ละยี่ห้อ ที่อาจนำมาพิจารณาเป็นปัจจัยเสริม เปรียบเทียบกับราคา ซึ่งทั่วไปแล้วราคากับคุณภาพมักจะไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อได้ กรรไกรตัดกิ่ง ที่ถูกใจมาแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปคือการบำรุงรักษาหลังการใช้งาน ซึ่งจะต้องล้างเศษยางไม้ คราบต่างๆ ออกจากกรรไกรให้หมด เช็ดแห้งด้วยผ้าสะอาด และชโลมน้ำมันก่อนเก็บทุกครั้ง เพื่อช่วยหล่อลื่นกลไกต่างๆ และป้องกันสนิมที่อาจเกิดขึ้นที่คมหรือตัวกรรไกร จากนั้นเก็บในจุดที่ปลอดภัย เพื่อไม่เป็นอันตรายแก่คนและไม่เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายอีกด้วย เพียงแค่นี้อุปกรณ์ประจำสวนของเราก็จะหลายเป็นอุปกรณ์ตัวของเราไปยาวนาน

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook