สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

กัญชง ไม่ใช่แค่สรรพคุณทางยา

กัญชง เป็นพืชสกุลเดียวกันกับกัญชา ทำให้พืชทั้งสองชนิดนี้ มีคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกัน สำหรับเพื่อนๆ ที่ติดตามข่าวสารทั่วไปมักจะทราบดีว่า กัญชงและกัญชา ต่างก็จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ด้านการแพทย์มหาศาล และให้โทษบางอย่างเช่นกัน ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง โดยทั้งกัญชงและกัญชา ต่างก็มีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ด้านการแพทย์ มีชื่อย่อว่าสาร CBD และ THC แต่ตัวสาร THC นี้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องหรือได้รับมากเกินไป จะเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนจิตประสาท ทำให้เคลิบเคลิ้ม ขาดสติ และทำลายสมอง ส่งผลร้ายต่อร่างกาย ซึ่งสาร THC นี้เองที่เป็นต้นเหตุทำให้พืชสมุนไพรทั้งสองนี้ต้องมีสถานะเป็นยาเสพติดให้โทษ เป็นพืชที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงอีกหลายๆ ประเทศในโลก

กัญชง มีสาร CBD และ THC ในปริมาณที่น้อยกว่าในกัญชามาก พูดง่ายๆว่า กัญชา มีทั้งสรรพคุณทั้งด้านดีและร้ายที่มากกว่า กัญชง แต่ถ้ากฎหมายยาเสพติดควบคุมกัญชาอย่างเดียว ไม่ควบคุมกัญชง ก็จะเปิดโอกาสให้มีการลักลอบนำกัญชงไปพัฒนาสายพันธุ์ ให้มีสารTHC มากขึ้น หรือสกัดสารTHC จากกัญชงให้มากพอที่จะใช้เป็นยาเสพติดแทนกัญชาได้ ดังนั้นสหประชาชาติจึงออกสนธิสัญญาให้แต่ละประเทศต้องมีมาตรการป้องกันการใช้กัญชงในทางที่ผิดด้วย ซึ่งทำให้ กัญชง ต้องติดร่างแหเป็นพืชผิดกฎหมายไปด้วยโดยปริยาย ทั้งๆที่ในสมัยโบราณก็มีบันทึกการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชง และบริโภคเมล็ดเป็นธัญพืชมานับพันปีแล้ว

แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ผ่อนปรนกฎหมาย ผ่อนคลายการควบคุมกัญชงและกัญชา เพื่อหวังนำเอาสรรพคุณสมุนไพรของพืชสองชนิดนี้ มาใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค และอาการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้กัญชงและกัญชา ถูกนำมาขยายการวิจัยและพัฒนา ออกไปในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกัญชงนั้นมีการค้นพบคุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย กัญชงแทบทุกส่วน ช่อดอก ใบ เมล็ด เปลือก ลำต้น สามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เวชภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง อาหารเครื่องดื่ม อาหารเสริม กลุ่มเยื่อกระดาษ เส้นใยสิ่งทอ แฟชั่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติกชีวภาพ ฯลฯ

เส้นใยของกัญชงนั้น เปนเส้นใยที่ถูกนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าและกระดาษ ด้วยคุณสมบัติที่คงทน เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม จะมีความบางและเบาสบาย ระบายอากาศได้ดี ทนทานกว่าผ้าฝ้าย แต่มีข้อด้อยคือเมื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มจะยับง่าย แต่อย่างไรก็ตามเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจาใยกัญชงก็ยังคงได้รับความนิยมในตลาดและยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อตลาดอีกด้วย

พืชผลส่วนใหญ่มีทั้งข้อดี ข้อด้อย หากเราเลือกนำมาใช้ได้เหมาะสมก็ย่อมสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้เสมอครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook