สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หนอนผีเสื้อ ศัตรูพืชตัวร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ เป็นศัตรูพืชร้ายแรงระดับโลกอีกตัวหนึ่งในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา หนอนผีเสื้อชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดและเริ่มแพร่ระบาดอยู่ในประเทศเปรู สามารถทำลายพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะที่ชอบมากคือพืชในวงศ์พริกมะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง พริก ยาสูบ รวมถึงพืชในวงศ์ถั่ว และวงศ์กะหล่ำ ต่อมาได้แพร่ระบาดออกมาสร้างความเสียหายรุนแรง ให้กับแหล่งปลูกมะเขือเทศในแถบอเมริกาใต้ และยุโรป ส่วนในทวีปเอเชียนั้นเริ่มพบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินเดียและเนปาล และล่าสุดเริ่มพบการระบาดในแถบภาคเหนือของประเทศเมียนมาแล้ว ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดด้วยเช่นกัน

หนอนผีเสื้อ มีลักษณะการทำลายพืชโดยเริ่มที่ใบเป็นหลัก ซึ่งตัวหนอนจะชอนไชกัดกินเนื้อเยื่อบนแผ่นใบแต่ไม่ได้กัดกินใบ แผ่นใบที่ถูกทำลายจึงยังคงรูปร่างอยู่ แต่จะเห็นรอยด่างสีขาวแผ่ขยายเป็นวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว ไล่เรียงกันทุกใบทำให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้และใบร่วงจนต้นตาย ส่วนหนอนวัยแก่ก่อนเป็นดักแด้จะเจาะกินผล เกิดแผลเป็นรูหรือหลุมมีขุยสีเข้ม เมื่อผ่าผลดูจะพบหนอนนอนอิ่มอยู่ภายใน โดยหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศนี้จะมีอายุในระยะที่เป็นตัวหนอนอยู่ 8-14 วัน ซึ่งการกระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศนี้ ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดนี้อย่างใกล้ชิด  เพื่อนๆ เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารเหล่านี้ ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชของตนอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบแจ้งและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรับแนวทางควบคุมป้องกันและกำจัดโดยเร่งด่วนที่สุด ก่อนเกิดการระบาดเพราะหนอนผีเสื้อชนิดนี้หากเกิดระบาดรุนแรง อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้มากถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว

การระบาดของหนอนผีเสื้อ แท้จริงแล้วไม่ใช่ปัญหาใหม่ของประเทศไทย เพราะเมื่อปี พ.ศ.2561 ก็เคยเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในประเทศไทยมาแล้ว โดยพบการระบาดในไร่ข้าวโพดที่ปลูกหลังนาในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในครั้งนั้นทางกรมวิชาการเกษตรก็สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้ สำหรับแปลงข้าวโพดที่เสียหายอย่างหนัก ก็จำเป็นต้องไถกลบข้าวโพดทิ้งทั้งแปลง เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ที่อยู่บนดิน และเว้นระยะอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีอาหารและตัดวงจรชีวิตผีเสื้อก่อนปลูกข้าวโพดรอบต่อไปเมื่อเพาะปลูกในรอบใหม่แล้ว เกษตรกรก็ต้องสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ เพราะถ้าพบการระบาดครั้งใหม่ได้ทันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ทางกรมวิชาการเกษตรก็มีวิธีในการควบคุมแก้ปัญหาได้ โดยไม่จำเป็นต้องไถกลบทิ้งแปลงไป

นอกจากนี้หนอนกระทู้ข้าวโพด รวมถึงหนอนกระทู้ชนิดอื่นๆที่เป็นศัตรูพืช ที่จริงแล้วก็คือหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดต่างๆนั่นเอง และหนอนพวกนี้ก็ไม่ได้เลือกทำลายพืชเฉพาะตามชื่อของมันอย่างเดียว แต่ยังกัดกินพืชชนิดอื่นๆได้อีกมากมาย เพียงแต่เรานิยมระบุชื่อหนอนกระะทู้ตามชนิดพืชที่พบความเสียหายได้บ่อยนั่นเองครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook