สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หญ้าแฝก พืชคลุมดินหลากหลายประโยชน์

หญ้าแฝก พืชปลูกง่าย ทนโรค ทนสภาวะอากาศ และยังมีประโยชน์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อใช้เป็นพืชคลุมดินและใช้รักษาหน้าดิน ลดการพังทลายของหน้าดินลง อีกทั้งยังช่วยในการกักเก็บน้ำให้ดินชุ่มชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดอีกด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆ เกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้เนื่องจากดินไร้คุณภาพให้กลับมาปลูกพืชได้ดีเช่นเดิม เพราะหญ้าแฝกอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อดิน สามารถกักเก็บน้ำให้ความชุ่มชื้นกับดิน ทำให้ดินสามารถเพาะปลูกพืชได้เหมือนเดิม จนทำให้การปลูกหญ้าแฝก แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะการปลูกตามตลิ่งแม่น้ำเพื่อกันน้ำกัดเซาะหน้าดิน  นอกจากนี้แล้วรากของหญ้าแฝกยังใช้แปรรูปเป็น ยาไล่แมลงต่างๆได้อีกด้วยครับ

หญ้าแฝกนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์ อย่างแรกคือ พันธุ์หญ้าแฝกลุ่มซึ่งจะนิยมปลูกกันในพื้นที่ราบลุ่มช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน และพันธุ์หญ้าแฝกดอนที่นิยมปลูกกันในพื้นที่ดอน ปลูกเพื่อกันหน้าดินพังทลายและให้ความอุดมสมบูรณ์กับดิน ทำให้สามารถปลูกพืชพันธุ์อื่นได้ โดยหญ้าแฝกพันธุ์นี้จะนิยมปลูกในภาคอีสานและภาคกลาง เป็นพันธุ์ที่มีรากที่แน่นและสามารถยึดหน้าดินได้ดีอีกด้วย

หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า ขึ้นเป็นกอ มีรากลึกฝังดิน 15-40 เซนติเมตรด้วยความยาวของรากจึงนิยมใช้เป็นพืชยึดหน้าดินกันหน้าดินพังทลาย ใบมีลักษณะเป็นกาบยาวสีเขียวขึ้นเป็นลักษณะทรงพุ่ม นิยมปลูกเป็นแถวหรือเป็นกลุ่มเพื่อรักษาดินและกักเก็บน้ำ วิธีการปลูกหญ้าแฝกก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับ โดยหญ้าแฝกนั้นจะขยายพันธุ์ได้ด้วยกัน 2 วิธี คือ การขยายพันธุ์แบบธรรมชาติและการเพาะกล้า แต่ทั้งนี้แล้วเพื่อนๆ ก็สามารถหาซื้อกล้าที่เพาะไว้สำเร็จแล้วมาลงปลูกได้เลย โดยหากปลูกลงดินในพื้นที่ปกติก็สามารถปลูกเป็นแถวเว้นระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อขุดหลุมแล้วให้นำปุ๋ยใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและนำกล้าหญ้าแฝกลงปลูก ไถกลบดินให้เรียบร้อย แนะนำว่าก่อนปลูกก็ควรที่จะพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืชก่อนนะครับ เพราะถึงแม้ว่าหญ้าแฝกจะเป็นพืชที่ทนต่อโรคและสภาพแวดล้อมแล้วแต่ถ้าหากไม่พรวนดินก่อนลงปลูก ก็อาจก่อให้เกิดโทษต่อพืชที่จะลงปลูกในภายหลังได้ จากนั้นก็ดูแลเพียงแค่รดน้ำเป็นประจำก็สามารถได้หญ้าแฝกคลุมหน้าดินและทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพิชหลากหลายชนิดได้แล้วล่ะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook