สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ข้าวสาลี ปลูกดีสร้างรายได้

ข้าวสาลีเป็นพืชที่นำไปแปรรูปได้หลายอย่างจึงไม่น่าแปลกใจที่เพื่อนๆ เกษตรกรนิยมปลูกกันเยอะ การปลูกก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ ขอเพียงเลือกทำเลที่เหมาะสม วิเคราะห์ดินให้ดี โดยดินที่ใช้ในการปลูกข้าวสาลีนั้นควรเป็นดินที่ไม่ร่วนจนเกินไปแต่ก็ต้องเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ดีด้วย  อาจจะใช้เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายก็ได้ครับ​ ควรหลีกเลี่ยงดินที่กักเก็บน้ำได้น้อย เพราะอาจทำให้ต้นข้าวสาลีไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลผลิตจากการปลูกข้าวสาลีได้โดยตรง

ส่วนฤดูที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวสาลี แบ่งออกเป็นการปลูกข้าวสาลีในสภาพไร่ที่อาศัยน้ำฝน ช่วงที่เหมาะสมที่สุดอยู่ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม ไม่ควรปลูกเร็วเกินไปเพราะอากาศร้อน จะทำให้เกิดโรคง่าย ส่วนการปลูกข้าวสาลีในสภาพนานั้น ช่วงที่เหมาะสมที่สุดประมาณ 15 พฤศจิกายน แต่ไม่ควรปลูกช้าเกิน 15 ธันวาคม เพราะอาจทำให้เก็บเกี่ยวช้า

การเตรียมแปลงปลูกข้าวสาลีสามารถเริ่มได้ทันทีหลังเก็บเกี่ยวพืชผลหลักเลยครับเพราะดินยังมีแร่ธาตุอยู่เพียงพอและนับว่าเป็นดินดีอีกด้วย การเตรียมดินโดยทั่วไปมี 2 แบบนั้นก็คือ การพลิกดิน ขุดดินด้วยจอบแล้วใช้จอบสับ หรือใช้รถแทรกเตอร์ไถดะและไถแปร เพื่อให้ดินร่วนขึ้น และแบบที่ 2 คือ ไม่มีการพลิกดิน คือ การปลูกโดยหยอดเมล็ดเป็นหลุม หรือตัดตอซัง ขุดดินจากร่องเกลี่ยบนแปลง หรือ เปิดร่องและโรยเมล็ดเป็นแถวก็สามารถทำได้ครับ

การปลูกข้าวสาลี นั้นขึ้นอยู่แต่ล่ะท้องที่ด้วย หากเป็นการปลูกในสภาพไร่ในพื้นที่สูงลาดชัน จะใช้วิธีหยอดเมล็ดโดยเตรียมดินไถ่พรวนให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 20 ซม. แต่ถ้าหากเป็นการปลูกในสภาพไร่ในพื้นที่เป็นสภาพที่ดอนก็เพียงแต่พรวนไถหน้าดิน 1-2 ครั้งก็พอแล้วล่ะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มทำการปลูกได้เลย วิธีแรกอาจจะโรยเป็นเป็นแถว โดยใช้จอบหรือคราดขุดดินให้มีความลึก 3-5 ซม. ให้มีความห่างตรงร่องประมาณ 20-25 ซม. จากนั้นก็นำเมล็ดและปุ๋ยมาหยอดหรือโรยลงทั้งแปลง แล้วกลบหน้าดินให้เรียบร้อย ทั้งนี้ควรปลูกในช่วงที่ดินกักเก็บความชื้นได้เพียงพอเพื่อให้ต้นข้าวสาลีสามารถเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าวสาลีในสภาพนาโดยใช้วิธีการหยอดเมล็ดเป็นแถว ทำตามวิธีเดิมเลยครับโดยหลังจากไถพรวนดินแล้วก็ให้เปิดหน้าดินให้ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อหว่านเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ยให้ทั่ว โดยหยอดเมล็ดให้เว้นระยะแถวประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นก็ทำการกลบหน้าดินให้เรียบร้อย หรือหากเป็นการปลูกในสภาพนาแบบหว่านและยกร่องกลบแล้ว หลังจากไถพรวนดินแล้วก็ให้หว่านเมล็ดข้าวสาลีและปุ๋ยให้ทั่วแปลงที่เตรียมไว้ จากนั้นก็ยกร่องดินโดนให้น้ำไหลผ่าน เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการปลูกและสามารถรอเก็บผลผลิตกันได้เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook