สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกพริก ให้ได้ผลดีต้องรู้ลึกรู้จริง

การปลูกพริก โดยทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือการปลูกเอาไว้เป็นพืชผักสวนครัวทานกันเองที่บ้านซึ่งเป็นเรื่องง่าย ถ้าปลูกได้ถูกวิธีก็ไม่ต้องทะนุถนอมอะไรมากมาย เพราะต่อให้พริกจะให้ผลน้อยหรืออาจให้ผลที่ดูไม่งามติดมาบ้าง แต่ถึงอย่างไรพริกที่ปลูกทานเองที่บ้านก็ปลอดภัย และมีเพียงพอให้ทานกันเองในครัวเรือนแน่นอน แต่ถ้าเป็นแบบที่ 2 คือการปลูกพริกเชิงการค้าในพื้นที่เป็นแปลงเป็นไร่ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าท้าทายทันที เพราะนอกจากจะต้องปลูกพริกให้ได้ผลผลิตจำนวนมากแล้ว ผลพริกที่ได้จะต้องสมบูรณ์สวยงาม ได้น้ำหนักดี และมีตำหนิจากฝีมือของแมลงศัตรูหรือโรคพืชต่างๆ ให้น้อยที่สุด ซึ่งการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูนี้ เป็นขั้นตอนในการดูแลบำรุงรักษาที่นับว่ายากลำบากที่สุดในการปลูกพริก

การปลูกพริกสำหรับเพื่อนๆ เกษตรกรที่ไม่เคยปลูกมาก่อน ควรหาข้อมูลพันธุ์พริกที่ต้องการเลือกปลูกให้ละเอียดที่สุด ให้รู้ว่าพันธุ์พริกนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไร เจริญเติบโตอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร ต้องดูแลบำรุงรักษาอย่างไร มีโรคพืชและแมลงศัตรูชนิดใดบ้างที่เกิดกับพริกอยู่เสมอ และมีสาเหตุเกิดมาจากอะไร จะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างไร เพราะข้อมูลนิสัยพันธุ์พริกและข้อมูลเรื่องโรคและแมลงศัตรูนี้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นแก่นสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดให้รู้ว่า เราต้องทำอะไรบ้างถึงจะเหมาะสมกับนิสัยของพันธุ์พริก และเราต้องทำอะไรบ้างจึงจะป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูได้ล่วงหน้า

การปลูกพริก มีหลักอยู่ว่าควรเลือกพันธุ์พริกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมดินน้ำลมฟ้าอากาศในพื้นที่ปลูกของเรา เพราะเราเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของเราไม่ได้ แต่การรู้จักนิสัยพันธุ์พริกอย่างละเอียดและเลือกพันธุ์พริกที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกนั้นง่ายกว่า จากนั้นก็สืบค้นต่อไปว่าพันธุ์พริกที่เลือกมีโรคพืชหรือแมลงศัตรูชนิดใดบ้างที่มารบกวนอยู่เสมอ และมีวิธีการป้องกันในระยะก่อนการปลูกอย่างไร เพื่อช่วยให้เราสามารถเตรียมแปลงปลูกให้เหมาะสมกับนิสัยพันธุ์พริกและมีโอกาสป้องกันโรคหรือแมลงได้ก่อนแต่เนิ่นๆ เช่น มีการตากดิน ใส่สารกันเชื้อรา ยกร่อง ปรับดินให้ร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ มีค่ากรดด่างที่เหมาะสม ซึ่งเคล็ดลับคือการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจ จะทำให้เรารู้ชัดถึงสภาพดินในแปลงเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุดกับพันธุ์พริกที่เราเลือกปลูก

การทำการปลูก ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตออกขายในช่วงที่พริกเข้าสู่ตลาดได้น้อย ก็เป็นอีกเคล็ดลับที่ทำให้ผลผลิตได้ราคาดี ซึ่งเรื่องนี้ทำได้ไม่ยากถ้ารู้จักนิสัยพันธุ์พริกดีและวางแผนการปลูกพริกให้เหมาะสมกับนิสัยของมัน และมีการวางแผนดูแลป้องกันโรคพืชและแมลงเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งการวางแผนที่ถูกต้องรอบคอบนั้น ต้องอาศัยฐานข้อมูลความรู้ที่กว้างขวาง เรียกได้ว่ายิ่งมีข้อมูลมากหรือยิ่งรู้ลึกซึ้งมากเท่าไร ก็สามารถดูแลการปลูกพริกให้ได้ผลดี และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook